جزئیات خبر

شورای شهر به دنبال ایجاد نشاط در زندگی شهروندان است
image
رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در گردهم آیی مسئولیت اجتماعی زنان در مبارزه با سرطان گفت: ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان از برنامه های مورد توجه شورای شهر تهران است .چرا که نشاط اجتماعی و شاد زیستن شهروندان لازمه یک جامعه سلامت است.


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران،ناهید خداکرمی،رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، فعالیت این کمپین را بستری برای مشارکت اجتماعی زنان برشمرد وگفت: ایجاد نشاط و شادابی در شهروندان از برنامه های مورد توجه شورای شهر تهران است .چرا که نشاط اجتماعی و شاد زیستن شهروندان لازمه یک جامعه سلامت است.
وی با بیان این که معنای سلامت در دنیا تغییر کرده است و انسان سالم انسانی است که احساس شادی و خوشبختی داشته باشد،افزود: خوشبختی به معنای طول عمر نیست بلکه زندگی توام با شادی و احساس رضایت از ویژگی های یک انسان سالم و کیفیت زندگی خوب است.
وی افزود: اعضای کمپین مبارزه با سرطان امروز ثابت کردند با احساس مسئولیتی که نسبت به همنوعان خود دارند و به دنبال یاری و کمک به یکدیگر هستند، به این خوشبختی دست یافته اند.
شهربانو امانی،عضوشورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان دیگر سخنران با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای کمپین مبارزه باسرطان گفت: زنان به لحاظ توانمندی های خود ثابت کرده اند که در هر دوره همچون انقلاب و جنگ بسیار تاثیرگذار بودند و امروز نیز در مبارزه با سرطان می توانند در آگاهسازی زنان جامعه نسبت به عوامل بیماری سرطان و روش های پیشگیری نقش آفرین باشند.
وی با بیان این که سلامتی و دانش مهم ترین سرمایه هر فرد است، افزود: سرای محلات سطح شهر تهران می تواند ظرفیتی برای این جریان سازی فرهنگی و بهداشتی باشد و اعضای کمپین با حضور در این مراکز فرهنگی محلی نسبت به اطلاع رسانی و آگاه ساختن زنان سطح شهر اقدام کنند.