جزئیات خبر

ضرورت الگوگیری شهرداری ها و شوراهای شهر کشور از نمایشگاه زنان و تولید ملی
image

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بر ضرورت الگوگیری شهرداری ها و شوراهای شهر کل کشور از روند پیشرفت نمایشگاه زنان و تولید ملی تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، معصومه ابتکار در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی با بیان اینکه این نمایشگاه در حوزه کسب و کار و تاثیرگذاری مطلوب آن در شهرداری تهران خدماتی را ارائه می دهد، گفت: همانند اینکه در دولت هدف گذاری 30 درصدی را برای حضور زنان تعیین کردند، امیدواریم در شهرداری تهران نیز شاهد این 30 درصد باشیم چرا که شهرداری تهران ظرفیت لازم برای مدیریت زنان را دارا است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه نمایشگاه زنان و تولید ملی مصداق اراده برای توانمندی زنان است، تصریح کرد: این در حالی است که در حال حاضر این نمایشگاه نگاه ملی نیز دارد، بر این اساس شهرداری ها باید این مسیر را در پیش گیرند تا فضا برای حضور توانمند بانوان در حوزه بازاریابی ایجاد شود.
وی در خصوص اینکه امروز دولت امکاناتی را در حوزه اقتصادی و کسب و کار برای زنان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: طرح های تسهیلات پایدار، تسهیلات فراگیر، طرح تکاپو برای اشتغال و همچنین سنوات صندوق ذخیره ارزی در حال اجرا است.
ابتکار با اشاره به اینکه 70 درصد از صنایع دستی توسط زنان تولید می شود، یادآور شد: مسئله بازاریابی در این زمینه بسیار مهم است و شهرداری ها و شوراهای شهر کل کشور باید از روند پیشرفت نمایشگاه زنان و تولید ملی الگو بگیرند چرا که فضای خوبی را در مجموعه امور بانوان دارا هستیم و همچنین می توانیم در زمینه توسعه کارآفرینی در سطح ملی نیز قدم برداریم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه طرح گفت و گوی ملی خانواده از طرح های مهم دولت دوازدهم است که در راستای تقویت و ارتقای وضعیت خانواده اجرا می شود، گفت: در این زمینه می توانیم از لباس های سنتی و هنر اقوام ایرانی که توجه به هویت و پوشش ایرانی با پیشینه تاریخی است، استفاده کنیم که در این زمینه نیز همکاری خوبی با امور بانوان شهرداری تهران داریم.
وی در خصوص اینکه زنان ایرانی از بعد حضور و مشارکت اقتصادی روند رو به رشدی را طی دو سال اخیر طی کرده اند، تصریح کرد: سهم زنان از مشاغل ایجاد شده طی سال های 95 و 96، 60 تا 67 درصد تعیین شده است.
ابتکار با بیان اینکه در حال رایزنی با فراکسیون زنان برای تقویت مشاغل خانگی هستیم، اضافه کرد: این بخش جز بخش های غیررسمی اشتغال زنان محسوب می شود، بنابراین بیمه و توازن بین مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی زنان را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه با شهرداری تهران نیز مشارکت داشته باشیم.