جزئیات خبر

مجموعه های شهربانو ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای نشاط ومشارکت اجتماعی بانوان است
image

عضو شورای اسلامی شهر سرخه در بازدید از مجموعه های فرهنگی و ورزشی شهربانوی مناطق9 و 19 این مجموعه ها را ظرفیتی مناسب برای ارتقای سلامت ،نشاط و همچنین مشارکت اجتماعی بانوان برشمرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران،زهرا فیض، عضو شورای شهر سرخه که به منظورآشنایی با اقدامات وهمچنین بهره مندی از دستاوردهای مدیریت شهری تهران در حوزه بانوان از مجموعه های شهربانو بازدید کرد گفت: از آنجائیکه بانوان 50درصد از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و با توجه به نقش محوری بانوان در نظام خانواده، به طور حتم توجه ویژه به نیازهای بانوان را می طلبد که  ایجاد زیرساختهای ویژه بانوان از جمله بوستان ها و مجموعه های شهربانو وشهردخت بیانگر این مطلب است که برای توزیع امکانات شهری متناسب با  بانوان در پایتخت اقدامات موثری صورت گرفته است.
وی افزود: کاربری های ایجاد شده همچون خانه کودک ر کنار سایر امکانات فرهنگی و ورزشی در این مجموعه ها نگاهی جامع به خدمات رسانی به بانوان است و این فرصت فراهم شده است تا مادران با آرامش و اطمینان از این امکانات فراهم شده است.
وی افزود: استقبال گسترده بانوان دراین مناطق نشان می دهد که این مجموعه ها توانسته بخش عمده ای ازنیازهای بانوان را تامین کنند.
فیض با اشاره به اینکه در بخش عمده ای ازشهرها، امکانات و خدمات شهری بر اساس نیازهای مردانه تعریف شده است افزود:این اقدام شهرداری تهران می تواند الگوی مناسبی برای سایر شهرها باشد و به طورحتم سایر شهرها می توانند از این تجربه ارزشمند و موفق در برنامه های خود استفادهه کنند.
عضو شورای شهر سرخه تصریح کرد: بنده به عنوان نخستین بانوی عضو شورای شهر تلاش دارم تا با بهره گیری از این تجربه ها گامی درجهت تامین بخشی از نیازهای بانوان شهر سرخه بردارم.