جزئیات خبر

طرح های پیشنهادی محلی خانه های تسنیم ارزیابی شد
image
همزمان با برگزاری سومین مرحله از نشست های کارشناسی ارزیابی و پایش برنامه های حوزه بانوان و خانواده در محلات 17 طرح پیشنهادی محلی متناسب با برنامه ها و سیاستهای اداره کل بانوان تایید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، الهه عطائی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با اعلام این خبرگفت:در راستای توانمد سازی بانوان شهروند و تقویت مشارکت اجتماعی آنها فعال سازی خانه های تسنیم از ابتدای سالجاری دردستور کار قرار گرفت.
وی افزود : در این طرح  هریک از محلات پس از شناسایی نیازها وظرفیت ها،یشنهادها وبرنامه های عملیاتی متناسب با حوزه بانوان ، دختران  وخانواده ارائه می دهند.
به گفته عطائی درسومین مرحله از نشست های ارزیابی و پایش برنامه های حوزه بانوان و خانواده در محلات که برگزارشد برنامه های عملیاتی و ریز برنامه های آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در این مرحله از ارزیابی، برنامه های پیشنهادی محلات دزاشیب، دروس، زرگنده، قلهک، آرارات، نظام آباد، خواجه نصیر، شمشیری، استاد معین، امامزاده عبدالله، جوادیه، نوروزآباد، خلیج فارس، تولید دارو، فرهنگیان، تهرانسر شرقی و گلستان مورد تایید قرار گرفت.
مدیرکل امور بانوان تصذیح کرد: طرح های تایید شده در راستای سیاست ها وبرنامه های اداره کل امور بانوان در حوزه تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی بانوان است که هریک از این طرح ها براساس اولویت نیازهای شناسایی شده و ظرفیت های موجود در محلات تدوین و ارائه شد.