جزئیات خبر

طرح فرهنگی وآموزشی ترمه وترنج ویژه دختران اجرا می شود
image

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران گفت: همزمان با بازگشایی مدارس طرح آموزشی،فرهنگی و فراغتی ویژه دختران دانش آموز با اولویت مدارس محروم  در قالب طرح ترمه و ترنج درمدارس پایتخت اجرا می شود.

به گزارش  روابط عمومی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، الهه عطایی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران توجه به دختران و بالندگی شخصیت این گروه را یکی از رویکردهای  برنامه های این حوزه برشمرد و گفت: طرح ترویجی-فرهنگی "ترمه و ترنج"  ویژه مدارس دخترانه متوسطه با هدف بالا بردن هوش هیجانی و توانمند سازی  دانش آموزان، ایجاد فضای مفرح و شاد در مدرسه و فرهنگ سازی برای دانش آموزان و ترکیب فضای تفریحی و آموزشی اجرا می شود.
 وی گفت: در این طرح با مخاطب قرار دادن دختران دانش آموز و والدین آنها تلاش می شود تا با آموزش آداب ومهارتهای زندگی، ترویج آداب وسبک زندگی اسلامی-ایرانی و سیره ومعارف نبوی(ص) در مسیر توانمندسازی دختران وتقویت مهارتهای ارتباطی والدین ودختران گام برداریم.
وی با اشاره به اینکه دراین طرح، کارگاههای آموزشی برای 3 گروه،دانش آموزان،والدین و مربیان مدارس جهت توانمند سازی آنها پیش بینی شده است افزود: کارگاههای آموزشی درمحورهای مهارت خودآگاهی،مهارتهای ارتباطی والدین و فرزندان،مهارتهای عاطفی،مدیریت استرس واضطراب ومباحث مختلفی که ممکن است یک دختر نوجوان به آن‌ها نیاز داشته باشد، زیر نظر گروه‌های متخصص برای این 3گروه مخاطب برگزار می‌شود .
عطایی گفت:همزمان با برنامه های آموزشی، دوره‌های فراغتی و تفریحی نیز پیش بینی شده است که این امر می تواند باعث انسجام ارتباط مادر و فرزند شود.
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح در مدارس منتخب مناطق 22گانه اجرا می شود گفت: ابتدا این طرح به صورت پایلوت دریکی از مدارس مقطع  متوسطه اول در منطقه 12 به‌طور کامل اجرا وسپس جهت اجرا در سایر مناطق برنامه ریزی شده است.
به گفته عطایی براساس برنامه پیش بینی شده با هماهنگی مناطق 22گانه  در هر منطقه یک مدرسه متوسطه جهت اجرای طرح ترمه وترنج شناسایی ومقدمات آن صورت گرفته است.