جزئیات خبر

نشست شورای مدیران امور بانوان مناطق تهران برگزار شد
image

نشست  شورای مدیران امور بانوان با هدف بررسی روند  برنامه های اجرایی حوزه بانوان در مناطق شهرداری تهران، برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، الهه عطایی، مدیرکل امور بانوان شهرداری در نشست با مدیران امور بانوان مناطق،مجموعه های شهربانو و بوستان های بانوان که با هدف بررسی روند اجرای طرح فعال سازی خانه های تسنیم برگزار شد گفت: ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی بانوان و جلب مشارکت اجتماعی آنها از رویکردهای حوزه بانوان شهرداری است که درهمین راستا طرح فعال سازی خانه های تسنیم  به عنوان یکی از برنامه های موثر به صورت گام به گام طراحی وسیاستگذاری شد که با مشارکت مدیران بانوان مناطق در سطح محلات در حال اجرا می باشد.
وی توسعه ظرفیتهای اجتماعی بانوان را از چشم اندازهای طرح برشمرد وگفت: براساس برنامه های تدوین شده دراین طرح ،نمایندگان خانه های تسنیم ضمن شناسایی اولویت نیازهای بانوان محلات ، گروههای تاثیرگذار و ارائه پیشنهادهای اثر بخش، هدایت واجرای  برنامه ها را حول محور نیاز بانوان در سطح محلات موجب می شود.
عطایی تصریح کرد: به منظور توانمندسازی وآشنایی نمایندگان خانه های تسنیم در شکل گیری و تقویت شبکه های تخصصی در راستای هم افزایی و تشریک مساعی در پرداختن به مسائل و رفع مشکلات بانوان برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه نمایندگان تسنیم در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران ارتقای مشارکت ظرفیت های محلی، ترویج فعالیت های محله محور، پایدارسازی "کانون های خانواده، دختران و بانوان" ازدیگر اهداف طرح پردیس توانمند سازی بانوان برشمرد.
وی درپایان برمشارکت واهتمام جدی مدیران بانوان مناطق بر پیشبرد برنامه ها و اهداف مورد نظر در بهبود وضعیت بانوان و خانواده تاکید کرد.