جزئیات خبر

ديدار هيأت رسانه‌اي بانوان ترکیه با مدیران بانوان شهرداری تهران
image
هيأت رسانه‌اي بانوان ترکیه ای به منظور آشنایی با دستاوردهای مدیریت شهری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، زنان و خانواده از مجموعه فرهنگی، ورزشی و آموزشی شهربانو منطقه 3 بازدید و با مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران و رئیس ستاد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار شهرداری تهران ديدار كردند.

    
به گزارش روابط عمومي اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، الهه عطایی، مدیرکل اموربانوان شهرداری تهران دردیدار با هیات رسانه ای ترکیه برگزاری این نشست را فرصتی برای انتقال تجارب برشمرد وبه تشریح فعالیت ها وبرنامه های اداره کل امور بانوان در حوزه زنان وخانواده و همچنین اقدامات صورت گرفته در ایجاد زیرساختهای فرهنگی ،تفریحی وآموزشی ویژه  بانوان پرداخت.
لازم به توضیح است هیات رسانه ای ترکیه ضمن بازدید از مجموعه شهربانو منطقه3 با فعالیت ها و خدمات ارائه شده دراین مجموعه آشنا شدند.
براساس این گزارش هیات بازدید کننده در پایان این بازدید،ایجاد این فضاها ومراکزرا فرصتی برای ارتقای مشارکت بانوان در فعالیت های اجتماعی عنوان کردند واقدامات مدیریت شهری درحوزه زنان را قابل ارزش برشمردند.