جزئیات خبر

طرح پیوند یاران خانواده درمحلات اجرا می شود
image
طرح پیوند یاران خانواده با هدف بهره مندی از ظرفیت های اجتماعی محلات درجهت تحکیم بنیان خانواده اجرا می شود.به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان  شهرداری تهران، الهه عطائی، مدیرکل بانوان شهرداری تهران، برنامه ریزی واجرای طرح های موثر درتحکیم بنیان خانوده را از رویکردهای مهم اداره کل بانوان درسالجاری برشمرد وگفت:با توجه به نقش وجایگاه خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی وتاثیر آن در تعالی ورشد جامعه ،طرح پیوند یاران خانواده به عنوان یکی از برنامه های آموزشی وفرهنگی درمسیر تحکیم بنیان خانواده در سالجاری اجرا می شود.
وی با بیان اینکه درآموزه های دینی ما همواره به وظایف  اعضای جامعه درفراهم آوردن آرامش در کانون زندگی و تحکیم رشته های موّدت بین زن و شوهرها  تاکید شده است  افزود: در طرح پیوند یار خانواده، افراد میانجی شناسایی وبا برگزاری کارگاههای آموزشی نسبت به تقویت توانمندی ها ومهارت های ارتباطی این ظرفیت های اجتماعی اقدام کنیم وبتوانیم از این ظرفیت ها در جهت جلوگیری از فروپاشی زندگی زناشویی استفاده نمائیم.
عطائی، جامعه هدف در این طرح را افراد بالای 40سال و مصلح و معتمد در بین خانواده ها برشمرد وگفت:افزایش اعتماد اجتماعی با تکیه برشعار حل مشکلات مردم توسط خود آنها، استفاده از سرمایه های اجتماعی وامکان ایجاد تشکل های اجتماعی جهت حل مشکلات جوانان محلات وهدفمند کردن خدمات برای شناسایی بهتر خانواده های آسیب پذیر از جمله اهداف اجرای طرح است.
وی افزود:کارگاههای آموزشی پیرامون مباحثی که امروزه خانواده ها با آن مواجه هستند طراحی شده است واین برنامه های آموزشی حول محور شناخت راهکارهای حل تعارض بین خانواده ، تفاوت های فردی زنان و مردان، روش های حل مشکلات زوحین و..برگزار می شود
مدیرکل بانوان شهرداری تهران با اشاره به اینکه طرح پیوند یاران خانواده در تداوم طرح های بهشت و شکوفایی عشق در جهت تحکیم وتعالی بنیان خانواده اجرا می شود گفت: این طرح در سال های گذشته با عنوان" اصلاح ذات البین "اجرا می گردید اما در این مرحله از طرح ،جامعه هدف کیفی سازی شد و بدین منظور بانک اطلاعاتی از این افراد تشکیل شده تا در چرخه اقدامات بعدی بتوان ازتجارب وهمچنین آموخته ها ودانش آنها در رفع مشکلات خانواده استفاده کرد.
به گفته مدیرکل بانوان شهرداری تهران مرحله نخست طرح درمناطق یک و3 اجرا می شود .