جزئیات خبر

رویکرد مدیریت شهری ایجاد بستر مناسب برای تقویت وتوانمندسازی بانوان است
image
 
مدیرکل بانوان شهرداری تهران درنشست با مسئولین بانوان سازمانهاو شرکتهای تابعه شهرداری تهران با تاکید برنقش تاثیرگذار زنان درپیشبرد برنامه های شهری گفت:برهمین اساس ایجادبسترمناسب برای تقویت و توانمند سازی بانوان از رویکردهای مدیریت شهری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بانوان شهرداری تهران،الهه عطائی،مدیرکل بانوان شهرداری تهران  درنشست با مسئولین اموربانوان حوزه های  تابعه شهرداری تهران با بیان این که رشد و توسعه از جمله اهداف همه سازمان ها است، افزود: برای رسیدن به این رشد و توسعه قطعاً عوامل موثری نقش دارند که اساسی ترین و مهم ترین این عوامل سرمایه انسانی است و با توجه به حضوربانوان درمجموعه، بدون شک نقش آنان در توسعه ،عاملی بنیادی محسوب می شود.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در مدیریت شهری به نقش بنیادی زنان در خانواده و فعالیت های اجتماعی توجه ویژه شده و این امر در فعالیت ها ودستاوردهای اداره کل بانوان  به خوبی مشهود است. 
وی ایجاد خانه های تسنیم،مراکز شهربانو،بوستان های بانوان ،توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و..را از جمله  اقدامات ودستاوردهای مدیریت شهری درحوزه بانوان برشمرد .
عطائی تحکیم بنیان خانواده وترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی را از رویکردهای اداره کل بانوان شهرداری عنوان کردوگفت: براساس این رویکردها،برنامه های متعددی در دو بخش بانوان شاغل در شهرداری وبانوان شهروند پیش بینی ودر سایه تلاش همکاران این اقدامات ارزشمند اجرا شد.
مدیرکل بانوان شهرداری تهران  گفت : مدیریت شهری با تاسی ازفرهنگ  ایرانی _ اسلامی حمایت از حضور زنان بعنوان نیروی انسانی مولد،پویا و عاملی تسهیل گر وتاثیر گذار در مجموعه را مورد توجه  قرار داده و تا کنون نیز در مسیر بالندگی و شکوفایی توان بالقوه بانوان تلاشهای بسیاری کرده و برای ایجاد فرصت های برابر و زمینه های لازم در نقش آفرینی بیشتر زنان گام برداشته است که تشکیل مجمع بانوان مدیر را می توان از جمله این اقدامات عنوان کرد.
وی در پایان گفت: اداره کل بانوان شهرداری تهران آماده دریافت پیشنهادات  موثر در راستای ارتقای کیفی وکمی خدمت رسانی به بانوان شهر تهران  می باشد.