کشکول مهربانی

کشکول مهربانی
image
گردآوری: اشرف رحیمی ویشته – فرزانه قلعه قوند
روابط عمومی: فاطمه تنهایی

در اين كتاب مي خوانيم:
نامه عاشقانه امام به همسرش/ زندگی با امام عاشقان/ شریک در سرنوشت یکدیگر/ نظام سالم خانوادگی از نظر اسلام/ اصل مشاوره در خانواده/ راهکارهای احیای وجدان جمعی در خانواده/ رحمت و مودت در خانواده/ زمانی را با کودکان خود بگذرانید/ تلخی و شیرینی های زندگی/ خانواده، محلی امن/ نقش والدین در پرورش کودکان/ ...