صفحه نمایش جشنواره

ماموریت های خانه تسنیم


- توانمندسازی اجتماعی بانوان

در این محور هدف ارتقاء توانمندی ها و ظرفیت سازی اجتماعی بانوان در راستای ارتقاء کیفیت زندگی آنان است که موضوع هایی چون شناسایی و رشد استعدادهای بانوان، رفاه و بهزیستی بانوان در محله، آموزش و کارآفرینی، بهبود محیط، ظرفیت سازی اجتماعی، فرهنگی و هنری برای بانوان را دنبال می کند.

-واحد ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی

در این محور که ابعاد و فازهای مختلفی در زمینه سبک زندگی دارد با هدف الگوسازی و ترویج آداب زندگی اسلامی-ایرانی به ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و مدیریت اوقات فراغت بانوان و خانواده پرداخته می شود.

-واحد تحکیم بنیان خانواده

این محور ناظر بر تحکیم بنیان خانواده و معرفی الگوهای کارآمدی و پایداری به خانواده ها، آموزش و توانمندسازی خانواده ها برای خود-ارزیابی مستمر خود، اصلاح الگوهای نادرست در زندگی خانوادگی و نیز ترویج و آموزش سایر مولفه های تحکیم بنیان خانواده است.

-واحد ترویج ایثار و یکدلی

این محور ناظر بر ارتقاء و تعمیق بینش فرهنگی بانوان و با تاکید بر ترویج معارف دینی و فضیلت های اخلاقی در بین بانوان و ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و یکدلی در بین آنها اجرا می شود، با گذشت سه نسل از زمان پیروزی شکوهمند  انقلاب اسلامی ایران و نیاز به یادآوری و اشاعه فرهنگ ایثار و یکدلی در بین نسلی که در آن روزگار حضور نداشتند و به خصوص در بین بانوان که تربیت کننده نسل های آینده اند، بسیار لازم و ضروری است.

-واحد مشارکت های اجتماعی

این محور ناظر بر ارتقاء و تعمیق هویت و تعلق محله ای بانوان و با تاکید بر مشارکت دادن و حضور آگاهانه شهروندان در امور شهری است تا برنامه ریزی ها بر اساس نیاز و امکانات محله میسر شود زیرا بانوان با توجه به نقشی که در خانواده بر عهده دارند نقش ارزشمندی نیز در تاثیرگذاری بر مشارکت افراد خانواده در امور محله و شهر دارند