صفحه نمایش جشنواره

اهداف خانه تسنیم


- ایجاد فرصت‌های مناسب برای ارتقاي توانمندی‌های بانوان

- توسعه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی

- گسترش فرصت‌ها برای تحکیم و تعالی نهاد خانواده

- هم‌اندیشی و تبادل نظر در زمینه مطالعه، رصد و شناخت وضعیت زنان در سطح محلات با همکاری خانه پژوهش

- جلب ظرفیت تشکل‌ها و کانون‌های همیاری اجتماعی بانوان

- توسعه و کیفیت‌بخشی راهکارهای بهبود وضعیت زنان در محلات

- سامان‌دهی و ارتقاي توانمندهای کانون‌ها و گروه‌های همیاری اجتماعی بانوان در محلات

- برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت زنان در سطح محلات

- زمینه‌سازی برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی بانوان