صفحه نمایش جشنواره

خدمات و برنامه‌های خانه تسنیم


خدمات و برنامه‌های خانه تسنیم
 1. برگزاری دوره های آموزشی
 2. اجرای برنامه های اوقات فراغت و برگزاری اردوهای گردشگری
 3. اجرای برنامه های فرهنگی – هنری
 4. اجرای برنامه های مناسبتی و دینی
 5. اجرای برنامه های تحکیم بنیان خانواده
 6. اجرای برنامه های مداخلات اجتماعی
 7. حمایت و توانمندسازی تشکل ها و گروه های همیاری اجتماعی بانوان
 8. تهیه گزارش های موردی
 9. تهیه اسناد محلی و برنامه های مبتنی بر آمایش سرزمین در حوزه بانوان
 10. اجرای برنامه های ویژه کودکان
 11. توسعه زیرساخت های بانوان در سطح محله
واحدهای زیرمجموعه خانه تسنیم
 • واحد توانمندسازی
 • واحد ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی
 • واحد تحکیم بنیان خانواده
 • واحد ترویج ایثار و یکدلی
 • واحد مشارکت های اجتماعی