ماموريت هاي اصلي

مأموريت‌هاي اصلي:

                بخش اول * اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان

 

1- تحکیم بنیان خانواده

1. 1. طرح گوهر رحمت (مرحله قبل از ازدواج - ویژه دختران )

1. 2. طرح شکوفائی عشق (مرحله حین ازدواج - ویژه زوجهای جوان )

1. 3. طرح خانواده کارآمد و پایدار (مرحله بعد از ازدواج )
1. 4. طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده

2-  سبک زندگی ایرانی اسلامی  

2. 1. طرح آموزش آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی -ایرانی

2. 2. طرح مدیریت اوقات فراغت بانوان

3-  توانمندسازی اجتماعی بانوان

3. 1. طرح کاهش خطرپذیری زنان در زندگی شهری

3. 2. طرح ظرفیت سازی اجتماعی بانوان

3. 3. طرح ارتقاءهویت و تعلق محله ای بانوان و خانواده

3. 4. طرح تجهیز کتابخانه‌های تخصصی بانوان

4-  جشنواره تسنیم و جشنواره‌های فرهنگی هنری

4. 1. جشنواره تسنیم و ابتکارات جامعه محور

4. 2. جشنواره‌ تسنیم و خلاقیت‌های فرهنگی - هنری


     بخش دوم * اجرای طرح‌های اجتماعی و فرهنگی کودکان

1. طرح غنچه‌های شهر


بخش سوم * اجرای مراسم‌ها و برنامه‌های مناسبتی1. برگزاری هفتمین دوره گردهمائی و میثاق زنان عاشورایی

2. برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی حجاب و عفاف
3. برگزاری جشن روز ملی دختران (دهه کرامت)

4. برگزاری مراسم روز زن (همراز یاس )

5. برگزاری مراسم روز زن (نگین آفرینش)

6. برگزاری ششمین دوره آغاز عبودیت دختران

7. برگزاری مراسم روز ملی خانواده

8. روز جهانی کودک

9. طرح احیاگران نور