محصولات

شاخه
بانوی کرامت
بانوی کرامت
تهیه و تنظیم:امور فرهنگی آستانه مقدسه
ناشر:زائر-آستانه مقدسه
اداره کل امور بانوان ،معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
چاپ:90


عملکرد شهرداری تهران در زمینه برنامه های ترویجی عفاف و حجاب
عملکرد شهرداری تهران در زمینه برنامه های ترویجی عفاف و حجاب

تهیه و تدوین:اداره کل اموربانوان معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
چاپ:92


طرح اجتماع-محور بهبود وضعیت زنان
طرح اجتماع-محور بهبود وضعیت زنان
نوع نوشتار:راهنمای نظری و عملکردی
تهیه و تدوین:اداره کل اموربانوان شهرداری تهران
زیرنظر:معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
چاپ:91


گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

نوع نوشتار: سند راهبردی
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان شهرداری تهران
زیر نظر:معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 92


برنامه ريزي براي بهبود وضعيت بانوان
برنامه ريزي براي بهبود وضعيت بانوان

نوع نوشتار: كتاب راهنما
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


برنامه ريزي براي تحكيم بنيان خانواده
برنامه ريزي براي تحكيم بنيان خانواده

نوع نوشتار: كتاب راهنما
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


طرح اجتماع-محور پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي بانوان در محلات شهر تهران
طرح اجتماع-محور پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي بانوان در محلات شهر تهران

نوع نوشتار: دستورالعمل فني طرح هاي اجتماع-محور بهبود وضعيت زنان
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


طرح ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني با رويكرد ابتكارات جامعه محور
طرح ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني با رويكرد ابتكارات جامعه محور

نوع نوشتار: دستورالعمل فني طرح هاي اجتماع-محور بهبود وضعيت زنان
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


طرح اجتماع-محور خانواده كارآمد و پايدار در محلات شهرتهران
طرح اجتماع-محور خانواده كارآمد و پايدار در محلات شهرتهران

نوع نوشتار: دستورالعمل فني طرح هاي اجتماع-محور بهبود وضعيت زنان
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


طرح اجتماع -محور كاهش خطرپذيري بانوان در محلات شهر تهران
طرح اجتماع -محور كاهش خطرپذيري بانوان در محلات شهر تهران

نوع نوشتار: دستورالعمل فني طرح هاي اجتماع-محور بهبود وضعيت زنان
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


طرح اجتماع -محور توانمندسازي و ظرفيت سازي اجتماعي بانوان در محلات شهر تهران
طرح اجتماع -محور توانمندسازي و ظرفيت سازي اجتماعي بانوان در محلات شهر تهران

نوع نوشتار: دستورالعمل فني طرح هاي اجتماع-محور بهبود وضعيت زنان
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


طرح اجتماع -محور ارتقا سرمايه اجتماعي بانوان در محلات شهر تهران
طرح اجتماع -محور ارتقا سرمايه اجتماعي بانوان در محلات شهر تهران

نوع نوشتار: دستورالعمل فني طرح هاي اجتماع-محور بهبود وضعيت زنان
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


طرح اجتماع-محور ترويج الگوها ومهارت هاي مديريت و برنامه ريزي اوقات فراغت بانوان در محلات شهر تهران
طرح اجتماع-محور ترويج الگوها ومهارت هاي مديريت و برنامه ريزي اوقات فراغت بانوان در محلات شهر تهران

نوع نوشتار: دستورالعمل فني طرح هاي اجتماع-محور بهبود وضعيت زنان
تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: 91


مجموعه گزارش هاي وضعيت زنان و خانواده در شهر تهران
مجموعه گزارش هاي وضعيت زنان و خانواده در شهر تهران

تهيه وتدوين: اداره كل اموريانوان معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ:بهار92


كتاب كارطرح شكوفايي عشق
كتاب كارطرح شكوفايي عشق

تهيه و تدوين: اداره كل اموربانوان معاونت اموراجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
چاپ: بهار92

 


مباني نظري و سرفصل هاي آموزشي طرح شكوفايي عشق
مباني نظري و سرفصل هاي آموزشي طرح شكوفايي عشق

تهيه وتدوين: اداره كل اموربانوان معاونت امور اجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران
چاپ: بهار92


طرح کاهش خطرپذیری بانوان در محلات منطقه 8 شهر تهران
طرح کاهش خطرپذیری بانوان در محلات منطقه 8 شهر تهران
کارفرما: معاونت اجتماعی - فرهنگی امور بانوان شهرداری منطقه 8
مجری: موسسه اندیشه بنیادی پژوهش
چاپ: زمستان 91


طرح اجتماع محور ارتقاء کیفیت زندگی بانوان
طرح اجتماع محور ارتقاء کیفیت زندگی بانوان
به سفارش: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره امور بانوان (شهرداری منطقه 5)
مجری طرح: اعظم ده صوفیانی
چاپ: بهمن 91


ارتقاء مهارتهای مدیریت برنامه ریزی اوقات فراغت در میان بانوان در محلات شهر تهران
ارتقاء مهارتهای مدیریت برنامه ریزی اوقات فراغت در میان بانوان در محلات شهر تهران
به سفارش: معاونت امور فرهنگی اجتماعی اداره امور بانوان (شهرداری منطقه 19)
مجری: سعید روشن
چاپ: دی 91


گزارش نهایی طرح اجتماع محور ارتقاء بینش فرهنگی بانوان
گزارش نهایی طرح اجتماع محور ارتقاء بینش فرهنگی بانوان
به سفارش: معاونت امور فرهنگی اجتماعی اداره امور بانوان (شهرداری منطقه 4)
چاپ: آذر 91


طرح اجرایی گوهر رحمت (آموزش مهارتهای زندگی)
طرح اجرایی گوهر رحمت (آموزش مهارتهای زندگی)
تهیه و تدوین: معاونت فرهنگی اجتماعی امور بانوان (شهرداری منطقه 5)
چاپ: آذر 91


طرح اجتماع محور خانواده کارآمد و پایدار
طرح اجتماع محور خانواده کارآمد و پایدار
به سفارش: معاونت امور فرهنگی اجتماعی اداره امور بانوان (شهرداری منطقه 9)
چاپ: 91


طرح اجتماع محور ارتقاء هویت و تعلق محله ای بانوان
طرح اجتماع محور ارتقاء هویت و تعلق محله ای بانوان
به سفارش: معاونت امور فرهنگی اجتماعی اداره امور بانوان (شهرداری منطقه 6)
چاپ: 91


طرح اجتماع محور آداب زندگی اسلامی ایرانی
طرح اجتماع محور آداب زندگی اسلامی ایرانی
به سفارش: معاونت امور فرهنگی اجتماعی اداره امور بانوان (شهرداری منطقه 16)
چاپ: 91


کشکول مهربانی
کشکول مهربانی
گردآوری: اشرف رحیمی ویشته – فرزانه قلعه قوند
روابط عمومی: فاطمه تنهایی

در اين كتاب مي خوانيم: نامه عاشقانه امام به همسرش/ زندگی با امام عاشقان/ شریک در سرنوشت یکدیگر/ نظام سالم خانوادگی از نظر اسلام/ اصل مشاوره در خانواده/ راهکارهای احیای ...


نرم‌افزار چند رسانه بانوی ایرانی
نرم‌افزار چند رسانه بانوی ایرانی

ویژه میلاد حضرت فاطمه (س) که شامل موارد زیر می‌باشد: اسوه زنان دو عالم درباره حضرت زهرا (س) در سخن معصومین و بزرگان، الگوی زن امروز، کامل ترین مادر دنیا، کاغذ دیواری ...


زنان عاشورایی(ویژه‌نامه سومین گردهمایی دوازده هزار نفری)
زنان عاشورایی(ویژه‌نامه سومین گردهمایی دوازده هزار نفری)
مجری: رسانه فرهنگ گستر
چاپ: دی 88
به سفارش: دفتر مشاور شهردار تهران در امور بانوان

در این وِیژه‌نامه می‌خوانیم:  گفتگو با معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران(نمونه‌ای از توجه ویژه شهرداری تهران به بانوان)/ گفتگو با مشاوره شهردار تهران(تداوم راه ...


بهترین ها برای غنچه های شهر
بهترین ها برای غنچه های شهر
کتاب نمایشگاه
به سفارش: بانک شهر
چاپ: مهر 89

شهرداری تهران "طرح غنچه های شهر " را از ابتدای سال 1386 با اهدای هدیه به نوزادان تهرانی آغاز نمود تا مدیریت شهری از بدو تولد در کنار 0 تا 4 ساله های پایتخت و خانواده های ...


احیاگران نور(ویژه‌نامه دومین همایش نکوداشت و تکریم بانوان مبلغ شهر تهران)
احیاگران نور(ویژه‌نامه دومین همایش نکوداشت و تکریم بانوان مبلغ شهر تهران)
انتشارت: موسسه نشر شهر
به سفارش: دفتر مشاور شهردار تهران در امور بانوان
چاپ: آذر 88

در این وِیژه‌نامه می‌خوانیم:  بیانیه دومین آیین نکوداشت و تکریم بانوان مبلغ شهر تهران/ تبلیغ، رکن اصلی موفقیت در هر امری است/ نقش پر رنگ بانوان در تبلیغ دین/ ارتقا الگو...


شکوفایی عشق
شکوفایی عشق
به سفارش: دفتر مشاور شهردار تهران در امور بانوان
مجری: رسانه فرهنگ گستر پویش
چاپ: آذر 88

در این ویژه نامه می خوانیم: الگوهای رفتاری در زندگی مشترک اما خمینی (ره)/ خانواده سالم در نگاه رهبر معظم انقلاب/ گفتگویی متفاوت با معصومه آباد(اولویت اول خانواده است)/ ...


بهترین‌ها از دور ریختنی‌ها
بهترین‌ها از دور ریختنی‌ها
مجری: رسانه فرهنگ گستر
چاپ: آذر 88
به سفارش: دفتر مشاور شهردار تهران در امور بانوان

در این وِیژه نامه می‌خوانیم:  گفت‌گو با مشاور شهردار تهران در امور بانوان(یک گام کوچک برای اصلاح الگوی مصرف)/ گفتگو با رئیس اداره هنر اداره کل امور بانوان شهرداری تهران...


مجموعه مقلات دومین همایش توانمند‌سازی و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار
مجموعه مقلات دومین همایش توانمند‌سازی و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار
تهیه و تدوین: اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
ناشر: گروه فرهنگی-هنری تبلیغات شهری
چاپ: تیر 88

مدیریت شهری به عنوان یک نهاد اجتمماعی با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و با هدف توسعه اجتماعی، ظرفیت‌سازی، ارتقا خود باوری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین تغییر روی...


شکرانه
شکرانه
تهیه و تدوین: اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
چاپ: خرداد 88

بی شک شکرگزاری، محکم ترین و قوی‌ترین سپر دفاعی انسان در برابر تیرهای یاس و ناامیدی است و مانند نوری در تاریکی انسان را به سوی امید رهنمون می‌شود.علاوه بر این شکرگزاری مخل...


رضای دوست
رضای دوست
به سفارش: اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
چاپ: خرداد 88

بی شک راه سعادت از آسمان رضایت می‌گذرد و آفتاب خوشبختی از پنجره‌ای خواهد تابید که روبه این آسمان باز شود زیرا اگر زندگی، بستر تکامل است، رضامندی هم شرط موفقیت در زندگی اس...


گنج عشق شهر(ویژه نامه تجلیل از زوج‌های دارای بیش از 50 سال زندگی مشترک در تهران)
گنج عشق شهر(ویژه نامه تجلیل از زوج‌های دارای بیش از 50 سال زندگی مشترک در تهران)
سردبیر: فاطمه تنهایی
به سفارش: اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
چاپ: اسفند 87

در این وِیژه‌نامه می‌خوانیم:  خانواده آسمانی/ نامه عاشقانه امام به همسرش/ ازدواج/ ملاک‌ها و ارزش‌ها به روایت امام/ هفتاد سال زندگی با امام خمینی از زبان همسرشان/ ساده و...


زنان از نگاه عاشورا
زنان از نگاه عاشورا
تهیه و نتظیم: فریبا انیسی
ناشر: انتشارات همشهری
چاپ: زمستان 87

نوشته‌ای که در برابر چشمان مبارک قرار دارد جلد دوم از مجموعه‌ای تحت عنوان «زنده اندیشان» است. در نظر است هر جلد از این مجموعه در مناسبت‌ها یمختلف یا براساس موضوعات مورد ن...


زنان عاشورایی(ویژه‌نامه دومین گردهمایی دوازده هزار نفری)
زنان عاشورایی(ویژه‌نامه دومین گردهمایی دوازده هزار نفری)
مجری: رسانه فرهنگ گستر
چاپ: دی 87
به سفارش: دفتر مشاور شهردار تهران در امور بانوان

در این وِیژه‌نامه می‌خوانیم:  پیام مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص فاجعه غزه/ مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران(فرهنگ عاشورا قوی، غنی، جامع و کامل است)/ معصومه آباد (باید ...


مجموعه پیشگیری از اعتیاد
مجموعه پیشگیری از اعتیاد
نویسنده: دکتر علیرضا جزایری-لیلا سلیمانی‌نیا
ناشر: نشر دانژه
چاپ: اول 87

بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف بخصوص کلان شهرها موضوعی است چندوجهی که بدنبال عوامل متعدد موجود در جامعه ایجاد میشود. بنابراین برای شناخت علل و عوامل تشکیل ده...


زنان و زندگی شهری-ویژه نامه جشنواره عکس زنان و زندگی شهری
زنان و زندگی شهری-ویژه نامه جشنواره عکس زنان و زندگی شهری
به سفارش: اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
مجری: رسانه فرهنگ گستر
چاپ: آذر 87

اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در سال نوآوری و شکوفایی و به منظور احیای ارزش‌ها و سنتهای الهی به ویژه فرهنگ انفاق و نوع دوستی و انتقال آنها به نسل جوان جامعه و از باب...


مجموعه آموزشی مهارت‌های زندگی
مجموعه آموزشی مهارت‌های زندگی
نویسنده: ع. جزایری-ع. سینارحیمی- م. دهقانی
ناشر: نشر دانژه
چاپ: اول 87

بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف بخصوص کلان شهرها موضوعی است چندوجهی که بدنبال عوامل متعدد موجود در جامعه ایجاد میشود. بنابراین برای شناخت علل و عوامل تشکیل ده...


تهران شهر زندگی
تهران شهر زندگی
تهیه و تدوین: اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
ناشر: اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
چاپ: مهر 87

در راستای گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی، امور بانوان شهرداری تهران برنامه‌های متفاوت وجذابی را برای بانوان تهرانی فراهم کرده که به شرح زیر است: - برگزاری کلاس‌های قرآنی ویژ...


زیتون
زیتون
تهیه و تدوین: کمیته علمی همایش اخلاق و معنویت
ناشر: انتشارات موسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)
چاپ: تابستان 87

جشنواره بین‌المللی غذا و تندرستی زیتون با هدف پایه‌ریزی و عمومیت بخشیدن به علم صحیح تغذیه سالم و همچنین دست یافتن به غذاهای سنتی فراموش شده خواهد شد. با گذری به تاریخ ایر...


آئینه تلبیغ(آثار، موانع، راهکارها و آسیب‌ها)
آئینه تلبیغ(آثار، موانع، راهکارها و آسیب‌ها)
تهیه و تدوین: کمیته علمی همایش اخلاق و معنویت
ناشر: انتشارات موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)
چاپ: تابستان 87

از آنجاییکه به خواست خداوند در این همایش و همایش‌های آینده از بانوان بزرگواری که عمر خویش را در راه تبلیغ معارف اسلام سپری کرده و از جمله مبلغان شریعت ناب محمدی(ص) بشمار ...


بشارت(ویژه‌نامه همایش اخلاق و معنویت)
بشارت(ویژه‌نامه همایش اخلاق و معنویت)
سردبیر: محمد عبدالهیان
ناشر: انتشارات موسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)
چاپ: مرداد 87

در این وِیژه‌نامه می‌خوانیم:  پیوند اخلاق، معنویت، تبلیغ/ الخبیر/ خودسازی و تقوا/ غفلت و درمان آن در قرآن کریم/ قلب سلیم و قلب مریض/ نجات‌یافتگان غار/ از زیبارویی تا خد...


آئینه اخلاق و معنویت-سیره اخلاقی و روش تبلیغی پیامبر اعظم(ص)
آئینه اخلاق و معنویت-سیره اخلاقی و روش تبلیغی پیامبر اعظم(ص)
تهیه و تدوین: کمیته علمی همایش اخلاق و معنویت
ناشر: انتشارات موسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)
چاپ: تابستان 87

مرکز بانوان قرآن پژوهش به منظور تشویق و تقویت این قشر تاثیرگذار پنج همایش تحت عنوان «همایش بانوان قرآن‌پژوه» برگزار نمود  و در هریک از آنها تعدادی از چهره‌های شاخص و برج...


چهل کلید
چهل کلید
نویسنده: م عزتی وظیفه‌خواه
ناشر: هم‌پا
چاپ: بهار 87

برآن شدیم مجموعه‌ای را گرد هم آوریم تا بدین وسیله شما زوج‌ها را با آفت‌ها و مشکلات عشق‌تان آشنا سازیم. این قاعده زندگی دنیاست که برای هرچیز با ارزشی آفت بیشتری است. لذا ب...


كتابخانه

image زنان مرد آفرین تاریخ
نویسنده:  محمد محمدی اشتهاردی
ناشر: موسسه انتشارات نبوی
چاپ: دوم- بهار -1386
در این کتاب نویسنده سعی دارد با بیان نمونه های تاریخی  قبل از اسلام،در صدر اسلام،ودر عصر پیامبر زنان الگو را معرفی نماید. نمونه ای از متن کتاب: «ام سلیم» در جنگ ح...
كتابخانه...