معرفی ابتکارات جامعه محور

مقدمه:

مدیریت و برنامه ریزی در حوزه بانوان ، در کلانشهری چون تهران که روز به روز در حال گسترش بوده و زمینه ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن مدام در حال تغییر هستند، برای اینکه کارآمد و اثر بخش بوده و قادر به مدیریت تحول فرهنگی و اجتماعی باشد ، به نوآوری و انعطاف پذیری نظری ، ساختاری و برنامه ای نیاز دارد .

این انعطاف پذیری باید به گونه ای باشد که نظام مدیریت و برنامه ریز ی حوزه بانوان شهر تهران و بویژه شهرداری تهران را در مواجهه موثر با نیازها ، مسائل و چالش های نوشونده شهر تهران ، چابک و کارآمد ساخته و امکان ادغام اجتماعی بانوان و نیز بهبود وضعیت و کیفیت زندگی آن ها را فراهم نماید .

برای این منظور ، یکی از اولین ومهمترین گام ها برای کارآمد سازی نظام مدیریت و برنامه ریزی بانوان این است که مبتنی بر اولویت های محلی و به عبارتی الگوی آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای و محلی بانوان باشد که در شناسایی و تعیین این اولویت ها ، خود بانوان نیز مشارکت ویژه ای داشته باشند . گام مکمل دیگر نیز این است که زیر ساخت ها و ظرفیت های لازم برای طراحی و پیاده سازی برنامه ها و خدمات مناسب برای بهبود وضعیت زنان از طریق مشارکت خود آن ها وجود داشته باشد.

اکنون که در قالب سیاست محله _ محوری ، و با استقرار و توسعه سراهای محله ، زمینه های ساختاری لازم برای مشارکت نهادینه بانوان و ذینفعان محلی حوزه بانوان در نظام مدیریت و برنامه ریزی این حوزه بوجود آمده است ، فعالیت مناسب و کارآمد خانه های تسنیم می تواند زمینه های موثری برای ارتقاء کیفیت زندگی بانوان در سطح محلات شهر تهران را فراهم نماید.

نگاهی به سوابق مدیریت شهری و نیز شواهد مربوط به همیاری های اجتماعی شهروندان نشان می دهد که تجارب و ظرفیت های متعدد در مواردی گمنام و کشف نشده ای در بین شهروندان و در سطح مناطق و محلات وجود دارند که شناسایی ، توانمند سازی و هدایت آنها می تواند در جهت هم - افزایی برای بهبود وضعیت زنان درسطح محلات موثر باشد.

بر همین اساس ، به منظور شناسایی و معرفی قابلیت ها و توانمندی های بانوان در زمینه همیاری های اجتماعی محلی و با هدف شبکه سازی گروه های همیاری و فعالیت های داوطلبانه بانوان در سطح محلات و جریان سازی برای ترویج و ترغیب مشارکت های محلی در بین بانوان ، جشنواره تسنیم برگزار می شود.

 

اهداف و ضرورت:

اداره کل امور بانوان ، طی 2 سال متوالی ، طرح های اجتماع – محور بهبود وضعیت زنان را در مناطق شهرداری تهران به اجرا در آورده و دستاوردهای گسترده ای را در این زمینه کسب کرده است که از جمله آن ها ، مشارکت گروه های محلی بانوان در شناسایی مسائل خود و طراحی و اجرای برنامه ها به منظور بهبود وضعیت شان می باشد. از طرف دیگر ، با شکل گیری خانه های تسنیم در سراهای محلات شهر تهران ، ظرفیت تازه ای جهت استمرار طرح های اجتماع – محور ایجاد شده است.  برهمین اساس ، برگزاری مجموعه جشنواره های تسنیم می تواند هم زمینه ای برای معرفی خانه های تسنیم و ارتقاء کارایی آن ها باشد و هم می تواند بستری برای استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های کانون ها و گروه های همیاری اجتماعی بانوان در سطح محله و معرفی قابلیت های آن ها باشد.

برای این منظور ، جشنواره تسنیم با اهداف ذیل فعالیت های خود را شروع کرده است:

  • فراهم سازی زمینه ها و سازوکارهای لازم برای کشف و شکوفایی استعدادهای بانوان در سطح محلات
  • آموزش و توانمندسازی بانوان ، کانون ها و گروه های همیاری اجتماعی بانوان
  • گسترش شبکه های همیاری اجتماعی بانوان محلات
  • زمینه سازی برای تبادل نظر و تجربیات در جهت دستیابی به راهکارهای بهبود وضعیت زنان در سطح
  • بسترسازی برای ارتقاء کارایی و اثر بخشی خانه های تسنیم در استفاده از ظرفیت های کانون ها  و گروه های همیاری اجتماعی محلات در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به بانوان

جهت دریافت فراخوان " طرح اجتماع محور ارتقاء کیفیت زندگی بانوان و خانواده در بخش ابتکارات جامعه محور جشنواره " بر روی اینجا کلیک نمایید .
اگر می‌خواهید در بخش ابتکارات جامعه محور شرکت کنید،
اینجا را کلیک نمایید.