تسنیم

معرفی تسنیم

مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه بانوان، در کلان‌شهری چون تهران که روزبه‌روز در حال گسترش بوده و زمینه‌ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن به صورت پی در پی در حال تغییر هستند، برای این که کارآمد و اثربخش بوده و قادر به مدیریت تحولات فرهنگی و اجتماعی باشد، به نوآوری و انعطاف‌پذیری نظری، ساختاری و برنامه‌ای نیاز دارد. این انعطاف‌پذیری باید بگونه‌ای باشد که نظام مدیریت و برنامه‌ریزی حوزه بانوان شهر تهران و به‌ویژه شهرداری تهران را در مواجهه مؤثر با نیازها، مسائل و چالش‌های نوشونده بانوان شهر تهران، چابک و کارآمد ساخته و امکان ادغام اجتماعی بانوان و نیز بهبود وضعیت و کیفیت زندگی آن‌ها را فراهم نماید.
برای این منظور، یکی از نخستین گام‌ها برای کارآمدسازی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی بانوان این است که مبتنی بر اولویت‌های محلی و به عبارتی الگوهای آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای و محلی بانوان باشد که در شناسایی و تعیین این اولویت‌ها، خود بانوان نیز مشارکت ویژه‌ای داشته باشند. گام مکمل دیگر نیز این است که زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ها و خدمات مناسب برای بهبود وضعیت زنان از طریق مشارکت خود آن‌ها وجود داشته باشد.
اکنون که در قالب سیاست محله‌محوری و با استقرار و توسعه سراهای محله در کلیه محلات شهر تهران، همچنین با شکل‌گیری خانه‌های تسنیم در این سراهای محله، زمینه‌های ساختاری لازم برای مشارکت نهادینه بانوان و ذی‌نفعان محلی حوزه بانوان در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی این حوزه به وجود آمده است، فعالیت مناسب و کارآمد خانه‌های تسنیم می‌تواند زمینه‌های مؤثری برای ارتقاي کیفیت زندگی بانوان در سطح محلات شهر تهران فراهم نماید.

تسنیم: به معنای اعتلاء و بلندی و نام چشمه ای در بهشت است

تعریف خانه های تسنیم

خانه تسنیم، تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است که به منظور توانمندسازی و ارتقاي قابلیت‌های بانوان، ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، حمایت از نهاد خانواده و تحکیم آن، اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و گذشت و زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی بانوان، مطابق با سیاست‌های کلان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و در چارچوب مقررات و تشکیلات سرای محله و رویکرد محله‌محوری، با همکاری و همیاری بانوان و ذینفعان محلی حوزه بانوان فعالیت می‌نماید. این فعالیت ها و برنامه ها با توجه به مسائل الویت دار بانوان در محلات و با تاکید بر آموزش و توانمندسازی و توسعه ظرفیت های اجتماعی بانوان و مبتنی بر گسترش زیرساخت های حوزه بانوان در محلات است و مدیریت محله با جلب مشارکت بانوان و اجرای پروژه های مناسب مرتبط با طرح، زمینه های بهبود وضعیت و کیفیت زندگی بانوان محله خود را فراهم می نمایند.

 

 

ثبت نام و بروزرسانی گروه و کانون 

ابتکارات جامعه محور 

خلاقیت های هنری